sorteer:
naam
categorie
datum
filters:

Laat hier een bericht achter in ons gastenboek

Laat nog meer mensen weten wat je van onze voorstelling vond via een bericht op onze Facebook-pagina, twitter of instagram
Please complete the required fields.
Selecteer een afbeelding om te uploaden

Over Amuze

Amuze

De Organisatie Historie De oorsprong van Stichting Amuze ligt in een enthousiaste groep mensen die elkaar hebben leren kennen in de loop van verschillende cursussen aan het Internationaal en Cultureel Centrum Parnassos te Utrecht. Na een twee- tot drietal cursussen ‘Musical, zang/spel/dans’, heeft deze groep uiteindelijk met de cursus ‘Musical productie’ een musical op de […]

De Organisatie

Historie

De oorsprong van Stichting Amuze ligt in een enthousiaste groep mensen die elkaar hebben leren kennen in de loop van verschillende cursussen aan het Internationaal en Cultureel Centrum Parnassos te Utrecht. Na een twee- tot drietal cursussen ‘Musical, zang/spel/dans’, heeft deze groep uiteindelijk met de cursus ‘Musical productie’ een musical op de planken gezet. Vanwege het destijds gehaalde kwaliteitsniveau en het aanwezige enthousiasme onder de spelers is besloten een eigen musicalstichting op te richten. De stichting wordt gerund door de spelers zelf. Vorige producties van Stichting Amuze waren de musicals ‘Hair’ (1998), ‘Grease’ (1999), ‘Pip'(2000) , ‘ON/OFF Stage'(2001), ‘Tijdswaan'(2001), ‘Cuisine d’Amour’ (2002), ‘HOLLANDSVET’ (2003), ‘Pazzia’ (2004), ‘Hout en Appels’ (2005), ‘Elvis Leeft’ (2006), ‘After Eight'(2007), ‘De Laatste Show’ (2008), ‘Bad Angel’ (2009), ‘Dwalen door Herzberg’ (2010).

Doelstelling

Statuten, artikel 2, lid 1 en 2:

 

  1. De stichting heeft ten doel: het voor alle lagen van de bevolking (doen) organiseren en/of produceren van toneel-, theater- en drama-activiteiten, alsmede het organiseren en produceren van voorstellingen, exposities, lezingen, cursussen en soortgelijke activiteiten op deze en aanverwante gebieden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.’
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door: het (doen) organiseren en uitvoeren van evenementen op bovengenoemde gebieden; het geven van lessen (repetities) op het gebeid van theater en drama; het produceren en beheren van attributen ten behoeve van toneel, theater en drama.’

Algemene werkwijze

Spel

Voor het ontwikkelen van het spel en de karakters wordt in eerste instantie gewerkt aan de rolopbouw. Dit gebeurt eerst aan de hand van improvisaties en speloefeningen en later op basis van teksten. Als de teksten eenmaal geleerd zijn komt de nadruk te liggen op het spelen met tekst en het repeteren van scènes op tekst. Als in de loop van de repetities de rollen een concrete vorm aannemen worden de zangstukken in het spel ingevoegd.

Zang

De spelers worden ingedeeld in stemgroepen. Er wordt nadruk gelegd op het ontwikkelen van zowel een eigen geluid als ook een koorgeluid. Zangers mogen niet imiteren maar worden geacht te creëren. Sommige zangers wordt in dat kader ook gevraagd om zelf liedteksten te schrijven. Voor de ‘achtergrondzangers’ licht de nadruk op gezamenlijke oefening in zang en dans. Solo’s in dans, spel en zang worden in aparte repetities voorbereid.

Dans

Met betrekking tot de dans wordt er technisch gewerkt. Voor de dans wordt een choreografie gemaakt, welke wordt getraind. Op dansgebied wordt niet gewerkt met improvisaties; de choreografie is leidend. Als na verloop van tijd de dans voldoende is getraind, wordt de zang erbij ingevoegd.

Muziek

De muzikaal leider verstrekt vooraf arrangementen op papier en als MIDI-files aan de muzikanten. In eerste instantie wordt aan een deel van de nummers gewerkt, waarna het repertoire langzaam wordt uitgebreid. De muzikanten oefenen thuis hun eigen partijen, waarna op de bandrepetities gezamenlijk kan worden geoefend. De muzikaal leider begeleid en dirigeert de band tijdens de repetities. Als de band de nummers technisch voldoende beheerst, wordt – gezamenlijk met de muzikaal leider – gewerkt aan de juiste sound, balans en groove. Vervol­gens worden de solo’s met zang geoefend en daarna de groepszang.

Algemeen & eindregie

Zowel de spelersgroep als de band repeteren wekelijks, de ene week apart en de andere week gezamenlijk. Tijdens de wekelijkse repetities van de spelergroep wordt gewerkt aan de onderdelen zang, spel en dans, waarbij per avond meestal twee onderdelen aan de orde komen. Voorafgaand aan de repetities is er algemene opwarming.

Nieuwe arrangementen en composities worden via MIDI- en MP3-files ter beschikking gesteld aan de muzikanten en zangers. De verspreiding hiervan vindt plaats via het intranet-deel van de website (dit deel van de website is enkel toegankelijk voor de spelers, muzikanten en donateurs). Op deze manier kan ieder voor zich kennis maken met de nieuwe muziek en deze thuis tot zijn beschikking hebben. De mogelijkheid tot thuis meespelen en meezingen is een van de grote voordelen.

In de loop van het werkproces worden de verschillende onderdelen bij elkaar gevoegd. Met name in de werkweekenden en de werkzaterdagen wordt aandacht besteed aan convergentie en synergie. Tijdens de laatste repetities volgt de eindregie en uiteindelijk de voorstellingen.

Doelgroep

Gekeken naar de spelersgroep en de muzikanten bestaat de doelgroep uit geïnteresseerde personen uit de regio Utrecht met een voldoende startniveau.

Gekeken naar de bezoekers richt stichting Amuze zich voor haar live-voorstellingen in eerste instantie op bewoners van de regio Utrecht, zonder zich daartoe te willen beperken. Amuze streeft er naar per productie een publiek van minimaal 500 personen te bereiken. Dit is altijd ruimschoots bereikt, met uitschieters naar bijna 1000 bezoekers.

Publiciteit

Stichting Amuze hanteert de volgende middelen in het kader van publiciteit:

Uitnodigingen op naam

Persoonlijke uitnodigingen worden verstuurd naar relaties van Stichting Amuze, dit zijn er inmiddels ongeveer 900.

Posters en flyers

Vanaf zes weken voor de voorstelling worden er posters opgehangen en flyers worden verspreid op de volgende plaatsen:

–          Culturele Centra in Utrecht
–          Universiteiten en Hogescholen in Utrecht
–          Overige plaatsen (w.o. podia) in Utrecht

De posters zijn minimaal van A3 formaat, de flyers van A5 formaat.

Internetsite

www.amuze.org

Stichting Amuze heeft een eigen internetsite waarop uitgebreide informatie is te vinden over de Stichting, haar werkwijze en haar organisatie. Op de site is het mogelijk je aan te melden voor de nieuwsbrief, kaarten te reserveren voor de voorstellingen, recensies te schrijven, de productie Tijdswaan integraal te bekijken, zangstukken uit eerdere producties te downloaden en meer. Leden van stichting Amuze hebben op de internetsite toegang tot een intranet-deel, waar bijvoorbeeld werkdocumenten en notulen on-line kunnen worden geraadpleegd, en MIDI- en MP3-files van de nieuwe arrangementen zijn te downloaden.

Nieuwsbrief

Momenteel zijn er enkele duizenden mensen geabonneerd op de e-mail nieuwsbrief van Amuze. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de activiteiten van Amuze.

Financiering

De inkomsten van stichting Amuze bestaan uit recettes, eigen bijdragen en subsidies. De uitgaven van stichting Amuze betreffen personeelslasten, productiekosten en publiciteitskosten. Amuze streeft ernaar om met recettes en eigen bijdragen minimaal 35% het totale budget van haar producties te dekken.

Evaluatie

Na elke uitvoering wordt een evaluatie van de productie gehouden. Het bestuur blikt samen met de professionele begeleiders terug op in ieder geval: de kwaliteit van de uitvoeringen, het proces van het tot stand komen van de uitvoeringen, de kwaliteit en resultaten van de ondersteuning, de groei van de spelers, de prestaties van de ‘kweekvijver’-spelers, de organisatie van de stichting en het financiële resultaat.

laden...